Welzijn

Sociale problemen

Sociale problemen zijn divers en daarom moeilijk allemaal te benoemen. Mocht u een spoedgeval of een sociaal probleem met de afdeling Welzijn en Cultuur willen bespreken, dan kunt u ons een bericht sturen via het volgende e-mailadres: info@arubahuis.nl. Als u liever telefonisch contact wilt opnemen met de afdeling Welzijn en Cultuur, kunt u ons bereiken op het volgende mobiele telefoonnummer: 06 53 19 44 80.

Een veelvoorkomend probleem kan ontstaan wanneer een alleenstaande moeder of een gezin met kind(eren) naar Nederland komt zonder huisvesting en inkomen. De maatschappelijk werker die u helpt, of mensen uit de omgeving van uw kind, zoals leraren, huisartsen, wijkagenten, etc., kunnen uw situatie melden bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMHK). Dit betekent dat zij de situatie waarin de kinderen zich bevinden zullen onderzoeken. Het kan zijn dat er een dreiging is van uithuisplaatsing van uw kind(eren). Een gedwongen uithuisplaatsing wordt door de kinderrechter beoordeeld, en als de rechter denkt dat het beter is voor uw kind om tijdelijk ergens anders te wonen, kan dit worden toegepast.

Jeugdzorg

Preventie speelt een belangrijke rol in de Nederlandse jeugdzorg, met als voornaamste doel ervoor te zorgen dat jongeren veilig kunnen opgroeien. Jeugdzorgorganisaties bieden niet alleen hulp aan kinderen en jongeren, maar bieden ook ondersteuning aan ouders die het nodig hebben.

Pensioen

Het Kabinet verleent informatie en diensten aan pensioengerechtigden die in Nederland woonachtig zijn.

Een verzoek om ouderdomspensioen dient sinds 2022 via het SVB-portaal te worden ingediend. Mocht u hulp nodig hebben bij het invullen van het online formulier, dan kunt u deze hulp bij ons krijgen, of u kunt vragen of een wijkteam in uw buurt u kan helpen. Het is erg belangrijk dat u de pdf-link leest voordat u het online formulier invult.

Voor het aanvragen van uw pensioen kunt u via de volgende link een account aanmaken: https://pensioenen.svbaruba.org/.

Deze bijlagen dient u in te scannen om mee te sturen met het online formulier:

  • Attestatie de vita (bewijs van in leven zijn). Dit bewijs vraagt u bij uw gemeente aan. Sommige gemeenten geven het bewijs gratis af als u hen informeert dat het voor uw pensioen is. Als uw gemeente wel kosten in rekening brengt voor het bewijs, kunt u ons Kabinet vragen een brief voor de gemeente te schrijven. Neem contact op met de afdeling Welzijn, Onderwijs en Cultuur.
  • Indien u gescheiden bent, een kopie van het echtscheidingsdocument.
  • Kopie van uw identiteitsbewijs.
  • Kopie van het trouwboekje, indien van toepassing.
  • Kopie van de overlijdensakte van de partner, indien van toepassing.

Een aanvraag voor weduwe-/weduwnaarspensioen kunt u voor meer informatie via deze link inwinnen:
https://www.svbaruba.org/pensioen/fayecimento-di-pensionado/.

Een aanvraag voor wezenpensioen kunt u via de volgende videolink meer informatie verkrijgen: https://youtu.be/X4mu6TJS6T0.

Bij het indienen van een pensioenaanvraag is het van belang te weten dat personen die vóór de Status Aparte (31 december 1985) vertrokken zijn van Aruba in aanmerking komen voor een pensioen van SVB Curaçao. Voor het aanvraagformulier kunt u bij de volgende link klikken: https://svbcur.org/wp-content/uploads/Febr23-AOV-FORM-NEDERLANDS.pdf.

Meer informatie kunt u via deze link vinden: https://svbcur.org/wp-content/uploads/toelichting-aanvraag-AOV-.pdf.

Uw aanvraagformulier kunt u naar ons Kabinet sturen en wij zullen zorg dragen voor het doorsturen naar Curaçao.

Voor alle overige vragen kunt u ons bereiken via het mailadres info@arubahuis.nl of de websites van SVB bezoeken: https://www.svbaruba.org/.

Pensioengerechtigden die in Europa of Nederland wonen en een pensioen van Het Algemeen Pensioenfonds van Aruba (APFA) ontvangen, dienen twee keer per jaar een attestatie vita te overhandigen. U kunt dit laten opsturen via het Arubahuis, gevestigd op het adres Oude Middenweg 31-55, 2491 AC Den Haag. Voor meer informatie kunt u de volgende link raadplegen: https://www.apfaruba.org/.

BNGAA: is een bond (vereniging) van gepensioneerden van de voormalige Nederlandse Antillen en Aruba. De BGNAA bestaat al 65 jaar en is gevestigd in Nederland. De bond behartigt de belangen van gepensioneerden, zowel op groeps- als individueel niveau, op de CAS-eilanden (Curaçao, Aruba en Sint Maarten), en de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Zij verstrekken alle informatie aan de leden over (wets-)wijzigingen die betrekking hebben op de verschillende soorten (pensioen)uitkeringen en bijbehorende belastingwetgeving. 

Iedere pensioengerechtigde die een pensioen gaat ontvangen van het APC (Curaçao) en (APS) St-Maarten), het APFA (Aruba), het PCN (BES-eilanden) of in aanmerking komt voor een geheel of gedeeltelijk AOV-pensioen van de SVB op Curaçao of de SVB op Aruba of de SZV St-Maarten of de BES-eilanden kan zich aanmelden als lid.