Home Het Kabinet

Het Kabinet

Welkom op de website van het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Aruba, ook wel bekend als het Arubahuis.

Het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister is de officiële vertegenwoordiging van de Arubaanse regering in Nederland, conform het Statuut voor het Koninkrijk. De Gevolmachtigde Minister heeft de algemene leiding en wordt daarin ondersteund door een directeur en diverse hoofden van afdelingen.

Het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister werd in 1983 geopend als Vertegenwoordiger van het eilandgebied Aruba in Nederland. Met het verkrijgen van de Status Aparte op 1 januari 1986 werd dit kantoor het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister.

Het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister behartigt de belangen van Aruba in Nederland en verleent steun en bijstand aan Arubanen in Nederland. Daarnaast is het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister verantwoordelijk voor het behartigen van de belangen van Aruba bij de Europese Unie.

Op verzoek van de Regering verleent het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister ondersteuning aan Ministers, Statenleden en ambtenaren van departementen bij hun werkzaamheden in Nederland of elders in Europa. Ook fungeert het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister als aanspreekpunt in Nederland voor de Staten, de Raad van Ministers en Departementen van Aruba.

Het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister heeft een belangrijke taak in het verzamelen, informeren en adviseren van de Regering over voor Aruba relevante feiten en ontwikkelingen.

De visie en beleid van het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister is ervoor zorgen dat Aruba meer zichtbaar is in Nederland, binnen het Koninkrijk en daarbuiten. Onderdeel van deze visie is samenwerking zoeken met gemeentes, provincies, hogescholen en universiteiten, instituten en ambassades.