Home Onderwerpen Duurzame economie

Duurzame economie

Sinds de Status Aparte heeft de Arubaanse economie een aanzienlijke groei doorgemaakt, vooral gedreven door het toerisme. Het toerisme is zowel een kapitaalintensieve als arbeidsintensieve industrie en resulteerde in een actieve onroerendgoedmarkt met over het algemeen een gezonde arbeidsmarkt. Het nominale Bruto Binnenlands Product (BBP) groeit consistent, met uitzondering van de jaren waarin de olieraffinaderij haar activiteiten staakte. Aruba blijft ook achter op ontwikkelde landen in termen van reëel BBP per capita. Daarnaast neemt het BBP geen rekening met de impact op het milieu en de maatschappij. Dalende economische groei, verminderde koopkracht, ruimtegebrek, vernietiging van de natuur en aantasting van de cultuur en gezondheid vormen de nieuwe realiteit voor de Arubaanse bevolking.

Welvaart en leefbaarheid op het eiland staan hierdoor onder grote druk. Voor de komende drie jaar wordt voorspeld dat het toerisme nog verder zal groeien. Het aantal hotelkamers zal naar schatting met ongeveer 22% toenemen. Naar verwachting zal de welvaart en leefbaarheid nog verder onder druk komen te staan. Voortzetten op hetzelfde traject als in de afgelopen drie decennia is daarom geen toekomstbestendig alternatief. Aruba’s economie moet overgaan naar economische formules die duurzaam, inclusief en toekomstbestendig zijn. Hierbij is een focus op de kwaliteit van de collectieve voorzieningen noodzakelijk om leven en economische activiteiten te faciliteren.

De concepten ‘duurzame ontwikkeling’, ‘circulaire economie’ en ‘inclusieve economie’ behoren daarom tot de kern van de economische visie van het Ministerie van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling (hierna: het ministerie). Ze zijn instrumenteel en richtinggevend om concrete invulling te geven aan de transitie naar een nieuw, inclusief en veerkrachtig economisch model.