Home Onderwerpen Wonen, werken en studeren in Aruba

Wonen, werken en studeren in Aruba

Wonen, werken en studeren in Aruba is onderhevig aan regels. Niet iedereen kan zomaar naar Aruba gaan om zich daar te vestigen. Hieronder een uitleg waaraan u moet voldoen als u van plan ben een nieuwe toekomst te beginnen in Aruba.

Wonen op Aruba

Als u zich wilt vestigen en wonen in Aruba, zijn er verschillende mogelijkheden die passen bij uw familieband of binding met Aruba. Of u nu een stagiair bent of wilt studeren in Aruba, hieronder ziet u welke opties voor u mogelijk zijn.

Verblijf voor onbepaalde tijd

Wat heb ik nodig:

 • Justitiële documentatie (voor personen ouder dan 18 jaar)
 • Betalingsbewijs van de waarborgsom (indien al betaald)
 • Bewijs van eerdere vergunningen/verklaringen en betalingsbewijzen

Formulieren:

Werken in Aruba

Het wonen en werken in Aruba als niet-geboren Arubaan is aan regels gebonden die zijn vastgelegd in de “Landsverordening Toelating en Uitzetting (LTU)” en de bijbehorende uitvoeringsregelingen. Welke documenten exact nodig zijn om Aruba binnen te komen, hangt af van uw doel, of u naar Aruba komt als toerist, om er te wonen, of om er te wonen en te werken. Uitgangspunt is dat niemand in Aruba wordt toegelaten zonder een vergunning tot (tijdelijk) verblijf of een andere toelatingstitel.

Voor de meeste werk- en verblijfsvergunningen moet u een arbeidsmarkttoetsing doorlopen bij de Departamento di Progreso Laboral (DPL). Nadat u van het DPL een verklaring heeft ontvangen, kunt u bij DIMAS uw aanvraag voor een verblijfsvergunning indienen. DIMAS toetst vervolgens uw toelatingseisen.

Arbeid in loondienst

Het is vereist dat U in loondienst gaat werken bij een in Aruba gevestigde werkgever. Zowel uw werkgever als u zullen moeten voldoen aan diverse voorwaarden. U mag slechts bij één werkgever in dienst zijn en alleen in een functie waarvoor U een vergunning ontvangt.  Gaat U in loondienst in Aruba werken dan is hiervoor een arbeidsmarkt toetsing vereist.

Er zijn nog meer gevallen waarbij u recht  heeft op vrijstelling, en er geen arbeidsmarkt toetsing nodig is. Controleer zelf bij DPL of u in aanmerking komt voor vrijstelling.

Heeft u de verklaring van het DPL ontvangen? Kijk dan in de checklist Arbeid in loondienst welke documenten u moet inleveren.

Formulieren:

Studeren in Aruba

Als u in Aruba wilt studeren, heeft u een tijdelijke verblijfsvergunning nodig. Hiermee kunt u studeren en stage lopen, maar u mag geen betaald werk verrichten naast uw studie. U moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. waaronder meerderjarig zijn, een volledige dagstudie volgen aan een erkende onderwijsinstelling, en solvabel zijn of een garantsteller hebben.

Voorwaarden:

Wat heb ik nodig:

 • Huurovereenkomst
 • Justitiële documentatie (ouder dan 18 jaar)
 • Bewijs van inschrijving
 • Verklaring van opleidingsinstituut
 • Bewijs van solvabiliteit student
 • Bewijs van eigen privé verzekering voor de periode van de studie

Formulieren:

De Universiteit van Aruba (UA) – gelegen in de historische gebouwen La Salle en Maria Convent, tegenover het postkantoor in het centrum van Oranjestad – is uw bestemming voor hoger onderwijs, onderzoek en maatschappelijke impact! Gelegen op het snijpunt van innovatie en culturele diversiteit is de UA niet zomaar een universiteit; het is een dynamisch ecosysteem dat het ondernemerschap van de Arubaanse samenleving weerspiegelt. De studenten van de UA komen uit het Caribisch gebied, Europa, Latijns-Amerika, Azië en Noord-Amerika. Hun toewijding aan lokale expertise, diversiteit en internationale samenwerking maakt de UA een unieke en opwindende plek om te studeren.

De opleidingen die zij aanbieden zijn:

 • Academisch Basisjaar (eenjarig academisch voorbereidingsprogramma!)
 • Bachelor Arubaans Recht
 • Master Arubaans Recht
 • Bachelor Accountancy & Financiën
 • Bachelor Marketing
 • Bachelor Hospitality & Toerisme Management
 • Master in Bedrijfskunde (MBA)
 • Bachelor Sociaal Werk & Ontwikkeling
 • Bachelor Organisatie, Bestuur en Management
 • Master Goed Bestuur & Leiderschap
 • Bachelor of Science in Duurzame Techniek (SISSTEM) met specialisatie in:
  • Bio-milieuwetenschappen
  • Informatie- en Gegevenswetenschappen
  • Technologie en Techniek
 • Master Duurzaamheid voor Techniek met specialisaties in:
  • Bio-milieuwetenschappen
  • Informatie- en Gegevenswetenschappen
  • Technologie en Techniek

Binnen hun programma’s en diverse UA-centra vormen zij niet alleen academische discussies; maar broeden op ideeën die duurzame ontwikkeling op Aruba stimuleren. De UA bevordert kritisch, ruimdenkend denken, essentieel voor jonge professionals die de uitdagingen van het dynamische landschap van vandaag aangaan. Hun missie gaat verder dan traditioneel onderwijs, omdat de UA actief bijdragen aan de uitbreiding van de professionele gemeenschap in Aruba. Onze toewijding aan lokale expertise, diversiteit en internationale samenwerking maakt de UA een unieke en opwindende plek om te studeren.