Home Het Kabinet Mijlpalen en doelstelling

Mijlpalen en doelstelling

Mijlpalen

 • Een gerespecteerd, integer, zichtbaar (politiek) imago.
 • Sterke rol spelen binnen het Koninkrijk en bij de EU.
 • Hechte band creëren met Gemeenten, Ambassades, Instituten, Politiek Den Haag, Onderwijsinstellingen en de Arubaanse Gemeenschap.
 • Economische- en investeringsmogelijkheden vanuit Nederland en de EU beter inzetten voor Aruba.
 • Professioneel, efficiënte en klantgerichte ondersteuning van de Arubaanse bevolking, waaronder ook de studenten.
 • Bevorderen van een verenigd, efficiënte en klantgericht team binnen het Kabinet.

Kerntaken

De taken van het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Aruba in Nederland omvatten onder andere:

 • Het vertegenwoordigen van de Arubaanse regering in Nederland;
 • Het verzamelen van voor het Land Aruba relevante feiten en ontwikkelingen alsmede het informeren en adviseren hierover aan de Arubaanse regering;
 • Het verlenen van ondersteuning aan ministers, statenleden en ambtenaren van departementen bij hun werkzaamheden in Nederland of elders in Europa;
 • Het zorgdragen voor de opvang en studiebegeleiding van de Arubaanse studenten met een studielening van het Land Aruba;
 • Het zorgdragen voor de uitzending naar Aruba van ambtenaren en/of in Nederland geworven werknemers;
 • Het zorgdragen van informatie aan studenten en anderen inzake ontwikkelingen die van belang zijn voor de gemeenschap, zowel in Nederland als in Aruba;
 • Het verlenen van ondersteuning van culturele activiteiten van Arubaanse organisaties om zoveel mogelijk het cultuur erfgoed van Aruba in Nederland levend te houden voor de Arubanen woonachtig in Nederland;
 • Het geven van adviezen op het gebied van welzijn en onderwijs;
 • Het uitvoeren van onderzoeken betreffende beleidsterreinen die van belang zijn voor de Arubaanse doelgroep en voor Aruba in het algemeen.

Doelstelling

De doelstelling van het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Aruba in Nederland luidt:

“het behartigen van de belangen van Aruba zowel in Nederland als bij de Europese Unie en de verlening van steun en bijstand aan Arubanen in Nederland.”