Home Het Kabinet Geschiedenis

Geschiedenis

Het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Aruba in Nederland werd op 25 maart 1982 officieel geopend als Vertegenwoordiging van het eilandgebied Aruba aan de Lange Voorhout 16 in Den Haag. Voor Betico Croes was deze vestiging een “onderdeel van het proces naar onafhankelijkheid” van Aruba. Met het verkrijgen van de Status Aparte op 1 januari 1986 verhuisde het kantoor naar Paleisstraat 6 in Den Haag. Later werd een kantoorgebouw aan de Amaliastraat bij gehuurd. In 1994 verhuisde het Kabinet van Aruba naar de R.J. Schimmelpennincklaan 1 in Den Haag. Sinds 2022 bevindt het Kabinet van Aruba zich tijdelijk aan de Oude Middenweg 31-53 in Den Haag.

Het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Aruba in Nederland is de vertegenwoordiger van de Arubaanse regering in Nederland en ressorteert direct onder de minister van Algemene Zaken. Het Kabinet van Aruba in Nederland fungeert als aanspreekpunt in Nederland voor de Staten, de Raad van Ministers, departementen en burgers van Aruba. Het Kabinet streeft ernaar om efficiënt en klantvriendelijk service te geven. Tevens streeft hij om een meer zichtbare, onafhankelijke instantie te worden. Daarnaast is het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Aruba belast met de ontwikkelingen op verschillende beleidsterreinen die van belang zijn voor de Arubaanse doelgroep en voor Aruba in het algemeen. Het Kabinet wenst haar rol te versterken binnen het Koninkrijk en EU en tevens haar relatie te versterken met Gemeenten, Ambassades, Instituten, Onderwijsinstellingen, Ondernemers, Politiek Den Haag en de Arubaanse Gemeenschap in Nederland. Hiernaast streeft het Kabinet om economische en investeringsmogelijkheden vanuit Nederland en de EU beter in te zetten voor Aruba.