Onderwijs

Studeren in Nederland

De bepalingen met betrekking tot studieleningen van Land Aruba zijn vastgelegd in het Landsbesluit voorwaarden studieleningen. Dit besluit omvat begripsbepalingen, algemene voorwaarden, de studieleningsovereenkomst, financiële voorwaarden, verantwoordelijkheden van de student, beëindiging van de studielening en terugvordering, en aflossing van studieschulden. Het is van belang voor studenten om dit Landsbesluit grondig door te nemen.

Voor studenten die van plan zijn om met een studielening in Nederland te gaan studeren, biedt de website van Directie Onderwijs uitgebreide informatie over de studielening, mentoren, huisvesting, verzekeringen, enzovoort.

De contactgegevens van de afdeling Studiefaciliteiten zijn:

Directie Onderwijs Aruba
Afdeling Studiefaciliteiten

+297 528 34 00 +297 594 41 40  arubalening@ea.aw

Huisvesting voor studenten

Er is een groot tekort aan huisvesting in Nederland. Het is de verantwoordelijkheid van de student om zelf een kamer te zoeken, daarom is het belangrijk om vroeg te beginnen en je een jaar of twee van tevoren in te schrijven voor kamers in Nederland. Op de website van Directie Onderwijs Aruba vind je de pagina Arubalening portaal. Hierin kies je voor Studia na Hulanda en hier is er veel informatie over huisvesting in Nederland; een stappenplan met informatie over hoe je aan huisvesting kan komen in Nederland.

Verzekering voor studenten

In het document Verzekering voor de aankomende studenten van Aruba vind je informatie over het afsluiten van een verzekering bij Insure to Study. Voor de Arubaplan verzekering stuurt Insure To Study gelijk de polis met een betaallink per mail zodat je verzekerd bent voor je vertrek. Zodra je een BSN nummer, adres en bankrekeningnummer hebt in Nederland, moet je die mailen naar Insure To Study. Via de betaallink dien je de verzekering te betalen, te weten €54.50 per maand.

Insure to Study

070 205 18 60 info@insuretostudy.com

Studentenraad

Het Kabinet van Aruba streeft naar een versterkte communicatie met studenten en wil tevens meer zeggenschap geven aan studenten over onderwerpen die voor hen van belang zijn. Daarom is het oprichten van een studentenraad, genaamd de Studentenraad Kabinet van Aruba, van groot belang. Deze raad zal de belangen behartigen van Arubaanse studenten in Nederland en zal bestaan ​​uit zeven (7) studenten, 1 mentor, de directeur van het Kabinet van Aruba, 1 afgevaardigde van het Ministerie van Onderwijs van Aruba en de coördinator van de afdeling Welzijn, Onderwijs en Cultuur. De studentenraad zal maandelijks samenkomen om te vergaderen met mentoren en het Kabinet van Aruba, en advies uit te brengen.

Studiementoren

De afdeling Onderwijs, Welzijn & Cultuur van het Kabinet van Aruba verzorgt onder andere de begeleiding en ondersteuning van eerstejaars Arubaanse studenten in Nederland. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met mentoren die zijn aangesteld door de Minister van Onderwijs van Aruba. Het mentorschap is ingesteld door de regering van Aruba met als doel de Arubaanse studenten in Nederland te ondersteunen in zowel hun leven als hun studie, indien nodig. Daarnaast is het ook bedoeld om advies te geven over de mogelijkheden binnen het beleid van de Minister van Onderwijs van Aruba, zodat de gekozen studie succesvol kan worden afgerond.

Emmen / Groningen / Leeuwarden / Enschede / Deventer / Zwolle
Dhr. G.L. (Garlon) Hasham

06 42 86 48 75 g.hasham-mentor@kabinetaruba.nl

Rotterdam / Vlissingen
Dhr. J.G.M (John) Dirks

06 28 46 14 08 jgmdirks@gmail.com

Amsterdam / Alkmaar / Almere / Diemen / Haarlem
Mw. N.M. (Nathaly) Deville-Russell

06 25 42 19 87 n.russel-mentor@kabinetaruba.nl

Delft / Leiden / Den Haag-techniek*
*Technische opleidingen aan De Haagse Hogeschool
Mw. S.C. (Solange) Quandus

06 84 86 56 75 s.quandus-mentor@kabinetaruba.nl

Breda / Eindhoven / ’s-Hertogenbosch / Tilburg / Maastricht / Heerlen / Sittard / Venlo
Mw. R.V.C. (Rasnaly) Carti

06 25 56 00 41 r.carti-mentor@kabinetaruba.nl

Den Haag
Mw. S.G.J. (Shahaira) Brokke

06 82 12 80 47 s.brokke-mentor@kabinetaruba.nl

Arnhem / Nijmegen / Wageningen
Mw. Y.A.S. (Yuraima) Henriquez-Rodulfo

06 10 58 44 41 y.henriquez-mentor@kabinetaruba.nl