Home Onderwerpen Wonen, werken en studeren in Nederland

Wonen, werken en studeren in Nederland

Wonen in Nederland

Wonen, werken en studeren in Nederland is voor alle Arubanen mogelijk, maar niet makkelijk. Naast het vinden van een baan, is de grootste uitdaging het vinden van een adequate woning. De krapte op de woningmarkt treft iedereen, ook studenten. Op deze pagina vindt u informatie wat allemaal erbij komt kijken als u zich wilt vestigen in Nederland.

Zoals gezegd is is het tegenwoordig een uitdaging om een woning te vinden in Nederland. Het land kampt met een tekort aan sociale huurwoningen, waardoor het voor nieuwkomers bijzonder lastig is om een geschikte woning te vinden. Bovendien zijn er verschillende criteria waaraan men moet voldoen om in aanmerking te komen voor een woning, zoals:

 • Men moet al enkele jaren in Nederland verblijven om überhaupt aanspraak te kunnen maken op een woning.
 • Om zich in een gemeente te kunnen inschrijven, moet men een adres in Nederland hebben.
 • Opvang door iemand die in Nederland woont, betekent niet automatisch dat men zich bij een gemeente kan inschrijven. Dit is afhankelijk van het aantal slaapkamers in de woning en het aantal bewoners.
 • Ontvangers van een bijstandsuitkering mogen geen extra personen op dat adres bij een gemeente inschrijven.
 • Zowel het Kabinet van Aruba in Nederland als een gemeente kunnen niet helpen bij het verkrijgen van een sociale huurwoning. Alle sociale woningen in Nederland zijn in handen van woningcorporaties. Een gemeente kan alleen beoordelen of iemand in aanmerking komt voor een urgentieverklaring.
 •  Sommige gemeenten kunnen een postadres faciliteren, maar dit betekent niet automatisch dat men ingeschreven staat.

Wanneer is een urgentieverklaring mogelijk?

Voorbeelden van situaties waarin een urgentieverklaring mogelijk kan zijn:

 • U bent ernstig ziek of u heeft een beperking waardoor u niet meer in uw huis kunt wonen.
 • U geeft of krijgt mantelzorg. Het is dan noodzakelijk dat u bij elkaar in de buurt woont. 
 • U heeft geldproblemen die buiten uw schuld zijn ontstaan.
 • Uw relatie is voorbij en u moet met uw kind(eren) het huis uit.
 • Als het huis waarin u woont door de gemeente gesloopt moet worden

Urgentieverklaring voor woningzoekende | Woonvormen | Regelhulp – Ministerie van VWS

Woning via de vrije sector (makelaars en/of particulier)

De vrije sector is alleen toegankelijk voor mensen in loondienst, omdat uw inkomen minimaal 3 of 4 keer de huur moet zijn. Er zijn particulieren die eigenaar zijn van een andere woning en soms bereid zijn deze te verhuren. De vereisten zijn hetzelfde als bij een makelaar.

Huisarts zoeken

Hoewel het niet verplicht is, is het wel aan te raden om een huisarts te nemen zodat je altijd zorg kunt krijgen wanneer nodig. Informeer hiervoor bij je gemeente of zorgverzekeraar.

Belasting betalen

Als u in Nederland woont, betaalt u belasting. U krijgt vanzelf een brief van de Belastingdienst met de vraag om aangifte te doen.

Mogelijk heb je recht op toeslagen, zoals kinderopvangtoeslag, huurtoeslag, zorgtoeslag of kind gebonden budget, afhankelijk van je (gezamenlijke) inkomen. Je kunt een DigiD aanvragen om zaken met de overheid te regelen, zoals bij de Belastingdienst. U vraagt deze aan via digid.nl

Inschrijven bij de gemeente

U schrijft zich in bij de gemeente waar u gaat wonen, als u langer dan 4 maanden in Nederland komt wonen. Dit doet u uiterlijk 5 dagen na aankomst in Nederland. Maak hiervoor een afspraak bij de gemeente. Als u zich inschrijft zorgt de gemeente voor:

 • Een burgerservicenummer (BSN) voor contact met de overheid. Bijvoorbeeld voor zorg of belastingen. 
 • Registratie in de Basisregistratie personen (BRP) waarin alle inwoners van Nederland (ingezetenen) staan geregistreerd.

Werkgever regelt soms woning

Mogelijk regelt uw werkgever huisvesting als u in Nederland komt wonen. In bepaalde gevallen is uw werkgever dit verplicht om te doen. Neem hierover contact op met uw werkgever.

Zelf op zoek naar een woning

Zoekt u zelf een woning? Neem dan contact op met de gemeente voor een huurwoning.

Zorgverzekering afsluiten

U moet een basisverzekering afsluiten. U bent dan verzekerd voor zorg uit het basispakket, zoals huisarts of ziekenhuis. Informeer hierover bij de Zorgverzekeringslijn.

Kinderen inschrijven op school

Als u kinderen heeft schrijft u deze in op de:

Kinderbijslag aanvragen

Heeft u kinderen onder de 18 jaar? Zodra u staat ingeschreven bij uw gemeente vraagt u kinderbijslag aan voor de kinderen. U vraagt kinderbijslag aan bij de Sociale Verzekeringsbank. Met kinderbijslag betaalt de overheid mee aan de kosten die horen bij de opvoeding van uw kind. Als uw kind 18 jaar wordt, stopt de kinderbijslag.

Overige zaken die u moet regelen

Daarnaast zijn er meer zaken die u mogelijk moet regelen. Bijvoorbeeld:

Werken in Nederland

Mag ik als buitenlandse werknemer in Nederland werken? Of u in Nederland mag werken hangt af van uw nationaliteit. U mag gewoon in Nederland werken als u uit een ander land van de Europese Unie (EU) komt. Als u niet uit de EU komt gelden er voorwaarden. U heeft dan bijvoorbeeld een werkvergunning nodig. Voor bepaalde groepen gelden speciale regels. Bijvoorbeeld voor studenten, kennismigranten en artiesten.

Studeren in Nederland

Elk jaar kiezen veel jongeren ervoor om naar Nederland te komen voor een studie aan een MBO- en/of HBO-instelling of universiteit. Een goede voorbereiding is essentieel voor succes in de studie.

De voorbereiding begint in Aruba met de oriëntatie op een studie. Er bestaan diverse mogelijkheden om je als aankomende student te oriënteren op een studie in Nederland. Studiekeuze 123 geeft objectieve informatie over alle HBO- en WO-opleidingen in Nederland, inclusief een handige checklist voor het ontdekken, vergelijken en kiezen van een opleiding. Kies MBO biedt objectieve informatie over alle MBO-opleidingen in Nederland.

Als HBO- of WO-student kun je in Aruba een aanvraag indienen voor een Arubalening via de Arubalening portal op de website van “Departamento di Enseñansa di Aruba”. Hier krijg je informatie over de Arubalening en de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen. Studenten die naar Nederland gaan om te studeren, kunnen ook een studielening aanvragen bij Directie Uitvoering Onderwijs (DUO).

In Nederland worden studenten in het eerste jaar van hun studie begeleid door een studiementor. Na aankomst worden ze opgevangen door de studiementor en de Plaatselijke Opvangcommissie (POC). Vervolgens volgt een verplicht opvangprogramma van minimaal drie dagen. De nieuwe groep studenten worden begeleid bij het inschrijven bij hun gemeente om zo een BSN-nummer te verkrijgen, wat ook handig is bij het openen van een bankrekening. Daarnaast worden zij ondersteund bij praktische zaken, zoals inkopen doen, het inrichten van hun kamer en het verkennen van de studiestad.

Huisvesting was altijd een grote uitdaging voor aankomende studenten, maar dit is de laatste jaren alleen maar nijpender geworden door de krapte op de woningmarkt in Nederland. Daarom is het van belang om je vroegtijdig in te schrijven voor een studentenkamer of woning. Het aanbod aan studentenkamers of woningen verschilt per gemeente. Hierbij vind je een overzicht van huisvestingsopties, regels en deadlines per studiestad. Het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister kan niet bemiddelen bij het zoeken naar een studentenkamer of woning.

Als je naar Nederland komt en je bent geen student, gelden andere procedures. Deze zijn als volgt:  Bij aankomst in Nederland moet je je inschrijven bij de gemeente waar je gaat wonen, en je moet op zoek gaan naar een woning. Dit zijn twee voorbeelden van zaken die je moet regelen als je in Nederland komt wonen.

Als je langer dan 4 maanden in Nederland gaat wonen, moet je je uiterlijk 5 dagen na aankomst in Nederland inschrijven bij de gemeente. Maak hiervoor een afspraak bij de gemeente. Bij inschrijving zorgt de gemeente voor een burgerservicenummer (BSN) voor contact met de overheid en registratie in de Basisregistratie personen (BRP) waarin alle inwoners van Nederland staan geregistreerd.