Home Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

Het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Aruba streeft ernaar om de toegankelijkheid van haar digitale kanalen te waarborgen, zodat alle gebruikers, inclusief mensen met beperkingen, de informatie op onze website kunnen verkrijgen, begrijpen en gebruiken.

Wat is een toegankelijke website?

Wij zijn ons bewust van het belang van een inclusieve digitale omgeving en werken continu aan verbeteringen om aan de toegankelijkheidsstandaarden te voldoen. Ons streven is in overeenstemming te zijn met de internationale standaard Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 op niveau AA.

Garanderen toegankelijkheid

  • Alternatieve tekst: We voorzien afbeeldingen en multimedia van alternatieve tekst om ze begrijpelijk te maken voor schermlezers en andere ondersteunende technologieën.
  • Structuur en semantiek: We streven naar een duidelijke en consistente structuur in de inhoud, gebruikmakend van HTML5-elementen, om de juiste semantiek te waarborgen.
  • Contrast en leesbaarheid: We zorgen voor voldoende kleurcontrast tussen tekst en achtergrond om leesbaarheid te bevorderen.
  • Navigatie: We bieden heldere en consistente navigatie door de site, met duidelijke kopteksten en een logische leesvolgorde.
  • Formulieren: Onze formulieren zijn ontworpen met toegankelijkheid in gedachten, inclusief duidelijke labels en instructies.

Problemen met toegankelijkheid melden

We erkennen echter dat we mogelijk nog niet alle toegankelijkheidsproblemen hebben geïdentificeerd of opgelost. Mocht u problemen ondervinden of suggesties hebben voor verbeteringen, neem dan contact met ons op via info@kabinetaruba.nl

Bijgewerkt: