Home Privacy

Privacy

Het privacybeleid van het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Aruba, is van toepassing op alle persoonsgegevens die het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Aruba verwerkt van deelnemers aan activiteiten en evenementen, bezoekers van onze website, personen die bellen voor informatie of dienstverlening. Indien u deelneemt aan een activiteit of evenement van het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Aruba, een betaling doet, of om een andere reden (online of telefonisch) persoonsgegevens aan het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Aruba verstrekt, stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens volgens dit privacybeleid.
Het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Aruba adviseert u om het privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan af te drukken of op te slaan voor uw eigen administratie.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die direct over iemand gaat of informatie die naar deze persoon is te herleiden. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn adressen, telefoonnummers en e-mailadressen.

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

Het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Aruba is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Aruba
Oude Middenweg 31-53
2491 AC Den Haag

De functionaris gegevensbescherming van het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Aruba is bereikbaar via emailadres: info@kabinetaruba.nl

Verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt via e-mail of het contactformulier op onze website. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

Daarnaast kunnen wij bepaalde gegevens automatisch verzamelen tijdens uw bezoek aan onze website, zoals uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt, de pagina’s die u bezoekt en de links waarop u klikt. Deze informatie wordt gebruikt voor statistische doeleinden en om de website te verbeteren.

Delen van persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze taken of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens te voorkomen.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Neem voor deze verzoeken contact met ons op via info@arubahuis.nl.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft.

Bijgewerkt: