Home Nieuws Minister Thijsen bezocht FRED Jobfair in Amsterdam

Minister Thijsen bezocht FRED Jobfair in Amsterdam

Nieuwsbericht

De Gevolmachtigde Minister van Aruba mr. Ady Thijsen, bracht een bezoek aan de FRED Job Fair in het Krasnapolsky hotel in Amsterdam. Diverse bedrijven en instellingen uit Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius, Saba, Suriname en Aruba namen deel aan FRED Job Fair & Conference 2024.

Minister Thijsen werd gevraagd om een toespraak te houden. Daarin belichtte hij de visie en het beleid van het Kabinet van Aruba. Deze is gebaseerd op vijf pijlers. De eerste pijler is zijn taak Rijksministerraad (RMR), de contacten met ministeries, de Eerste en Tweede Kamer, en met belangrijke instituten zoals de Raad van State, de Nationale Ombudsman en de Hoge Raad. Als tweede pijler noemde Thijsen de relatie met de Europese Unie, die voornamelijk loopt via de OCTA. Minister Thijsen benadrukte als derde pijler het belang van het onderhouden van contacten met gemeenten, provincies, Hogescholen, Universiteiten, het bedrijfsleven en andere instituten op zoek naar gunstige samenwerkingen voor Aruba. Dit geldt ook voor de vierde pijler, namelijk het opbouwen van contacten met de ambassades in Nederland. De vijfde pijler betreft de Arubaanse gemeenschap in Nederland, waarbij er speciale aandacht uitgaat naar onze mensen die in Nederland wonen en werken, evenals diegenen die voor medische behandeling naar Nederland zijn gekomen. Minister Thijsen benadrukte dat het uitermate belangrijk is een goede begeleiding van Arubaanse studenten, niet alleen tijdens hun studie, maar ook bij hun maatschappelijke participatie in de Nederlandse gemeenschap, om zo een sterke band te creëren en problemen tijdig te kunnen signaleren.

De bewindsman benadrukte dat het onderhouden van goede contacten met onze studenten van groot belang is om onze mensen aan te moedigen terug te keren naar Aruba. Hij benadrukte de noodzaak om banen beschikbaar te houden voor onze eigen bevolking en pleitte voor de steun van zowel publieke als private sectoren om dit te realiseren. Minister Thijsen wees op de noodzaak om de arbeidsomstandigheden aantrekkelijker te maken en benadrukte het belang van stabiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt voor de toekomst van onze mensen.

Tot slot had Minister Thijsen grote waardering voor initiatieven zoals FRED die bedrijven weet uit te nodigen om naar Nederland te komen en op die manier werknemers aan te werven voor Aruba en de andere landen en eilanden in het Caribisch gebied. De rest van de middag bracht Minister Thijsen een bezoek aan de Arubaanse bedrijfsstand om te zien hoe bedrijven FRED 2024 hebben ervaren. FRED_001FRED_002FRED_003FRED_004FRED_005FRED_006