Home Nieuws Amerikaanse Consul op bezoek bij minister Thijsen

Amerikaanse Consul op bezoek bij minister Thijsen

Nieuwsbericht

Recent kreeg de Gevolmachtigde Minister van Aruba mr. Ady Thijsen, bezoek van de heer Matthew Carroll, consul voor Politieke en Economische Zaken van de Verenigde Staten voor het Caribisch gebied. Consul Carroll werd vergezeld door de heer Byron Hartman van de Amerikaanse ambassade in Nederland.

De heer Carroll zegt dat zijn rol bij het Consulaat Generaal van Amerika op Curaçao een nieuwe functie is en dat het zijn taak is om te kijken waar hij Amerikaanse investeerders kan aantrekken voor Aruba, buiten de toeristische sector. De heer Carroll denkt hierbij vooral aan landbouw en duurzame energie. Minister Thijsen zei dat deze gedachte op een cruciaal moment komt voor Aruba, dat na Covid heeft gerealiseerd dat het zijn economie moet diversifiëren. De benodigde aandacht gaat uit naar het uitbreiden en professionaliseren van de primaire sector, wat zowel geldt voor de landbouw, de veeteelt als de visserij. De heer Thijsen zei dat de visie en het beleid van het Kabinet van Aruba erop gericht is om contact te onderhouden met Nederlandse investeerders en die kunnen bijdragen aan de diversificatie van de Arubaanse economie.

Ook tijdens dit bezoek werd gesproken over het stimuleren van meer ondernemerschap op Aruba en om te werken aan beleid waardoor meer van onze mensen terug willen keren naar Aruba. Volgens de bewindsman moet dit een gezamenlijk doel zijn van zowel de publieke als de private sector. Ook moet getracht worden om de export van puur Arubaanse producten naar bijvoorbeeld Europa en de Verenigde Staten te stimuleren. Wat betreft energie merkte minister Thijsen op dat Aruba toewerkt naar het vestigen van een Hydrogen Valley in San Nicolas en dit samen met LNG-gas, het gebruik van fossiele energie op Aruba geleidelijk terug te dringen. Consul Carroll zei dat Aruba een goed toeristisch product heeft, maar dat er rekening mee moet worden gehouden dat de hedendaagse Amerikaanse toerist meer ervaringen zoekt met lokale elementen, zoals op culinair gebied. Tenslotte bedankte de heer Carroll minister Thijsen voor de warme ontvangst en zei dat Aruba altijd op zijn steun en hulp kan rekenen.